ที่ตั้ง :  เลขที่ 202  หมู่ที่ 5 ตำบลศรีเมืองชุม  อำเภอแม่สาย  
จังหวัด :  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :  57130
ประเทศ :  ไทย

เบอร์โทร :

สำนักปลัด :

กองคลัง :

กองช่าง :

กองการศึกษา :

OTOP :

ป้องกันฯ :

053668469

053668469 ต่อ 11

053668469 ต่อ 14

053668469 ต่อ 15

053668469 ต่อ 16

053668469 ต่อ 17

053668469 ต่อ 18

แฟกซ์ :

 053-668467

โทรศัพท์มือถือ :

นายก อบต. 08-4608-4455

สำนักปลัดโทร 08-8258-7155

กองคลังโทร 08-8291-6566

อีเมล์ :  srimueangchum@hotmail.com
Line ID :  srimueangchum
 

ตู้  ปณ. 5   ปณ.แม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 57130

เว็บไซต์ :

 http://www.srimueangchum.go.th

การเดินทาง :

จากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ระยะทางโดยประมาณ 68 กิโเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที โดย

 
  1. รถส่วนตัว 
  2. รถประจำทางถึงสถานีขนส่งอำเภอแม่สาย 
    - รถเมล์
    - รถตู้โดยสาร
  3.  รถ Taxi

https://www.google.com/maps/@20.3742078,99.9614604,1049m/data=!3m1!1e3

แผนที่ตั้ง  อบต.ศรีเมืองชุม

ฟอร์มติดต่อ - สอบถาม