แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร_1) ประจำเดือน กันยายน 2560   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร_1) ประจำเดือน สิงหาคม 2560   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร_1) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร_1) ประจำเดือน มิถุนายน 2560   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร_1) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร_1) ประจำเดือน เมษายน 2560   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร_1) ประจำเดือน มีนาคม 2560   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร_1) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร_1) ประจำเดือน ธันวาคม 2559   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร_1) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559.pdf   แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร_1) ประจำเดือน ตุลาคม 2559.pdf