โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในสัปดาห์ที่ 53 วันที่ 16 มีนาคม 2563   กิจกรรมโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัญจร ครั้งที่ 5 สัปดาห์ที่ 52 วันที่ 6 มีนาคม 2563 ณ ศาลาการเปรียญวัดบ้านทุ่งเจริญ   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) กิจกรรมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลศรีเมืองชุม ในสัปดาห์ที่ 51 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัญจร ครั้งที่ 4 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันธาตุ ในสัปดาห์ที่ 50 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในสัปดาห์ที่ 49 วันที่ 20 มกราคม 2563   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัญจร ครั้งที่ 3 ณ ศาลาเปรียญวัดมรรคาราม ในสัปดาห์ที่ 48 วันที่ 7 มกราคม 2563   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) ในสัปดาห์ที่ 47 วันที่ 23 ธันวาคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัญจร ครั้งที่ 2 ณ ศาลาเปรียญวัดสันถนนใต้ ในสัปดาห์ที่ 46 วันที่ 4 ธันวาคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 45 วันที่ 18พฤศจิกายน 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ตำบลศรีเมืองชุม (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัญจร ครั้งที่ 1 ณ ศาลาเปรียญวัดสันโค้ง ในสัปดาห์ที่ 44 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 43 วันที่ 28 ตุลาคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 42 วันที่ 15 ตุลาคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 41 วันที่ 23 กันยายน 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 40 วันที่ 9 กันยายน 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 39 วันที่ 28 สิงหาคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 38 วันที่ 13 สิงหาคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 37 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 36 วันที่ 8 กรกฎาคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 35 วันที่ 21 มิถุนายน 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 34 วันที่ 10 มิถุนายน 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 33 วันที่ 27 พฤษภาคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 32 วันที่ 22 เมษายน 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 31 วันที่ 22 เมษายน 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 30 วันที่ 9 เมษายน 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 29 วันที่ 25 มีนาคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 28 วันที่ 11 มีนาคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 27 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 26 วันที่ 28 มกราคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 25 วันที่ 14 มกราคม 2562   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 24 วันที่ 24 ธันวาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 23 วันที่ 11 ธันวาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 22 วันที่ 4 ธันวาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 21 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 20 วันที่ 22 ตุลาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 19 วันที่ 8 ตุลาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 18 วันที่ 25 กันยายน 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 10 กันยายน 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 27 สิงหาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 14 สิงหาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 23. กรกฎาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 13 วันที่ 9 กรกฎาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 12 วันที่ 27 มิถุนายน 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 11 วันที่ 11 มิถุนายน 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 10 วันที่ 28 พฤษภาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 9 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 8 วันที่ 23 เมษายน 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 7 วันที่ 9 เมษายน 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 6 วันที่ 26 มีนาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 5 วันที่ 15 มีนาคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 4 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2561   โรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ (สูงอายุ) สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2561