รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ 2563   รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ 2562   รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ 2561   รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ 2560   รายผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ พศ.2559