ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2562   ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี 2561