รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปี พ.ศ.2563   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปี พ.ศ.2562   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปี พ.ศ.2561