ประกาศเมื่อ 23 ก.ย. 2562 เปิดอ่าน 174 ครั้ง
ประชุมฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วันที่ 23  กันยายน 2562  นายพัฒนะพงศ์   ลาพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานในการประชุมฐานทรัพยากรท้องถิ่น  โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ ปลัด สมาชิกสภา อบต. กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนชุมชน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลเวียงพางคำ ได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมชี้แจงให้ความรู้เกี่ยวกับฐานทรัพยากรท้องถิ่น

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ