ประกาศเมื่อ 26 ก.ย. 2562 เปิดอ่าน 163 ครั้ง
มอบถุงยังชีพ

วันที่ 26   กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร สภา อบต. และเจ้าหน้าที่ อบต.ศรีเมืองชุม มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่บ้านไฟไหม้ หมู่1 และมอบอุกรณ์ช่วยเหลือทางการพยาบาลแก่ผู้ป่วย หมู่6

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ