ประกาศเมื่อ 20 ต.ค. 2564 เปิดอ่าน 28 ครั้ง
ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะทำงานเครือข่ายองค์กรดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ Age Net ระดับพื้นที่

วันที่ 3 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 ประชุมเพื่อคัดเลือกคณะทำงานเครือข่ายองค์กรดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ Age Net ระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ชั้น 2

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ