ประกาศเมื่อ 20 มี.ค. 2564 เปิดอ่าน 24 ครั้ง
คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เข้าร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ในวันศุกร์ ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมไชยนารายณ์ โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ เชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ