ประกาศเมื่อ 22 มิ.ย. 2565 เปิดอ่าน 5 ครั้ง
การประชุมเพื่อพิจารณาการยกร่างข้อบัญญัติสาธารณสุข

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายเด่นชัย ลาวิชัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาการยกร่างข้อบัญญัติสาธารณสุข

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ