ประกาศเมื่อ 23 ส.ค. 2565 เปิดอ่าน 18 ครั้ง
โครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการป้องกันอุบัตเหตุทางถนนจากการใช้จักรยาน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565  ได้ดำเนินการโครงการอบรมให้ความรู้รณรงค์ส่งเสริมการใช้จักรยานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและการป้องกันอุบัตเหตุทางถนนจากการใช้จักรยาน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันถนนใต้