ประกาศเมื่อ 24 ส.ค. 2565 เปิดอ่าน 23 ครั้ง
โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก

ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 - วันที่ 23 สิงหาคม 2565  องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้ดำเนิน โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 9