ประกาศเมื่อ 18 ก.ย. 2562 เปิดอ่าน 173 ครั้ง
มอบบ้าน นายกาบ จับใจนาย

วันที่ 17  กันยายน  2562 นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ร่วมกับ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้มอบบบ้านให้นายกาบ  จับใจนาย ใน โครงการสร้างซ่อมที่อยู่อาศัยเพื่อผู้สุงอายุยากไร้ ประจำปี 2562 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ