รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565   รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2564   รายงานสถิติการให้บริการประชาชน ปี 2563