รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ 2566   รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ 2565   รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ 2564   รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ 2562   รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ 2563   รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ 2560   รายงานผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ 2561   รายผลการดำเนินงานทางการเงินปีงบประมาณ พศ.2559