ซ่อมบ้านคนพิการ   โครงการเกี่ยวกับคนพิการ   ฐานข้อมูลคนพิการตำบลศรีเมืองชุม   สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม   กิจกรรมคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม   ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม   ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม   ศูนย์กายอุปกรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม