การสร้างวัฒนธรรม NoGiftPolicy   รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายไม่รับของขวัญ (ฺ์No Gift Policy)   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี