ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2565 ถึงเดือน ธ.ค.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 4 ระหว่างเดือน ก.ค. 2565 ถึงเดือน ก.ย.. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 3 ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ระหว่างเดือน ต.ค. 2564 ถึงเดือน ธ.ค. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   การจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2 ระหว่างเดือน ม.ค. 2565 ถึงเดือน มี.ค. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง