ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปี พ.ศ.2566   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปี พ.ศ.2565   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปี พ.ศ.2564   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปี พ.ศ.2563   ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปี พ.ศ.2562