รายงานผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2566   รายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปี 2565   รายงานผลการดำเนินเรื่อง ร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปี 2563