ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567   ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563   ข้อบัญญัติงบประมารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559