ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 8075 ครั้ง

 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
                     ที่ตั้ง :  เลขที่ 202 หมู่ที่ 5 
หมู่บ้าน :  บ้านสันธาตุ
หมู่ที่ :  5
ตำบล :  ศรีเมืองชุม
อำเภอ :  แม่สาย
จังหวัด :  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :  57130
ประเทศ :  ไทย
เบอร์โทรติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม
053668469
สำนักปลัด :  053668469 ต่อ 11
กองคลัง :  053668469 ต่อ 14
กองช่าง :  053668469 ต่อ 15
กองการศึกษา :  053668469 ต่อ 16
OTOP :  053668469 ต่อ 17
ป้องกัน :  053668469 ต่อ 18
FAX :  053668467
โทรศัพท์มือถือ
นายก :  08-4239-6987
สำนักปลัด :  08-8258-7155
กองคลัง :  08-8291-6566
E-mail :  saraban@srimueangchum.go.th
Line ID :  srimueangchum
ตู้  ปณ. 5   ปณ.แม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 57130
Web site :  http://www.srimueangchum.go.th
การเดินทาง :  1. จากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
  ระยะทางโดยประมาณ 78 กิโเมตร ใช้
  เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที โดย
  2.รถส่วนตัว 
  3. รถประจำทางถึงสถานีขนส่งอำเภอแม่สาย
      - รถเมล์
      - รถตู้โดยสาร
  4. รถ Taxi

แผนที่ตั้ง อบต.ศรีเมืองชุม ตาม google maps