รายงานผลการดำเนินงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปี พ.ศ. 2566