ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (วงเงินเกิน 500,000 บาท)   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (วงเงินเกิน 500,000 บาท)   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒