คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ   mou ขยะอันตราย   รายงานประจำปี 2562   คู่มือร้องทุกข์ ร้องเรียน   เอกสารสำหรับพนักงาน อบต.ศรีเมืองชุม เอกสารสำคัญอื่น ๆ