งบรับ - จ่ายประจำเดือน ของปีงบประมาณ 2566   งบรับ - จ่ายประจำเดือน ของปีงบประมาณ 2565   งบรับ - จ่ายประจำเดือน ของปีงบประมาณ 2564   งบรับ - จ่ายประจำเดือน ของปีงบประมาณ 2561   งบรับ - จ่ายประจำเดือน ของปีงบประมาณ 2563   งบรับ - จ่ายประจำเดือน ของปีงบประมาณ 2560   งบรับ - จ่ายประจำเดือน ของปีงบประมาณ 2562