ประกาศเมื่อ 05 ก.ย. 2564 เปิดอ่าน 14 ครั้ง
งานพัฒนาชุมชนได้นำเด็กพิการ ส่งอยู่ในความดูแลของคามิลเลียนโซเซียลเซนเตอร์เชียงราย มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

วันที่3 เดือนกันยายน พ.ศ.2564 งานพัฒนาชุมชน นำโดยนางสาว พัฏฐณิฏา หมายมั่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้นำเด็กพิการ ส่งอยู่ในความดูแลของคามิลเลียนโซเซียลเซนเตอร์เชียงราย มูลนิธิคณะนักบุญคามิลโลแห่งประเทศไทย ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ