ประกาศเมื่อ 28 ส.ค. 2564 เปิดอ่าน 30 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน การปั่นจักรยานอย่างไรให้ปลอดภัยและรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน การปั่นจักรยานอย่างไรให้ปลอดภัยและรณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวันเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม สนันสนุนโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ