ประกาศเมื่อ 23 มิ.ย. 2565 เปิดอ่าน 4 ครั้ง
ประกาศการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (นวก.พัสดุ)
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ