องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เปิดให้บริการออนไลน์แบบ E-Service เพื่อให้บริการประชาชนโดยมิต้องเดินทางมายังสำนักงานที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม โดยให้ท่านพิจารณาช่องทางที่ท่านต้องการใช้บริการ โดยใช้โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แสกน QR-code หรือคลิ๊กลิ้งค์ URL ตรงรูป QR-code ในหัวข้อบริการนั้นๆ โดยกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วกดส่ง หลังจากนั้นไม่เกิน 24 ชั่วโมงทางเจ้าหน้าที่ประสานงานจะติดต่อไป หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-668469 ต่อ 11