ประกาศเมื่อ 21 ก.ย. 2565 เปิดอ่าน 67 ครั้ง
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุฯ

วันที่ 21 กันยายน 2565  นายเด่นชัย  ลาวิชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ได้เป็นประธานเปิดการประชุม คณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการสาธารณุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ