ประกาศเมื่อ 23 ธ.ค. 2565 เปิดอ่าน 49 ครั้ง
โครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่ตำบลศรีเมืองชุม

วันที่ 22 ธันวาคม 2565  นายดิเรก  ภิระบรรณ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  ได้รับมอบหมายจากนายเด่นชัย  ลาวิชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมองชุม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคอุบัติใหม่ตำบลศรีเมืองชุม  ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันถนนใต้ หมู่ที่ 2 

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ