ประกาศเมื่อ 30 ม.ค. 2566 เปิดอ่าน 41 ครั้ง
การประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกภารกิจ ฯครั้งที่ 1 /2566

วันที่ 25 มกราคม 2566  เวลา 14.00 น. นางรำจวน   ตันตรา  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน แก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกภารกิจ ฯครั้งที่ 1 /2566 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดการขยะ