ประกาศเมื่อ 24 พ.ค. 2566 เปิดอ่าน 36 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566  นายเด่นชัย ลาวิชัย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม  ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและคณะกรรมการติดตามประเมินผลโครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ