ประกาศเมื่อ 22 ส.ค. 2566 เปิดอ่าน 57 ครั้ง
ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์ ภายใต้นโยบายการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00 น. งานสาธารณสุข สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ลงพื้นที่ให้ความรู้แก่หญิงตั้งครรภ์  ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีเมืองชุม เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในระบบส่งเสริมสุขภาพและดูแลและรักษาหญิงตั้งครรภ์ เพื่อลดอัตราการคลอดก่อนกำหนดของประเทศ ภายใต้นโยาบยกระทรวงสาธารณสุข

ภาพกิจกรรมอื่น ๆ