ประกาศเมื่อ 08 มี.ค. 2566 เปิดอ่าน 61 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ( แบบลากจูง ) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓,๐๖๐ วัตต์ จำนวน ๑๓ ระบบ (รายละเอียดรูปแบบตามที่ อบต. กำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ