ประกาศเมื่อ 03 พ.ค. 2566 เปิดอ่าน 47 ครั้ง
กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ