ประกาศเมื่อ 03 ต.ค. 2566 เปิดอ่าน 39 ครั้ง
รับสมัครเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬา"ชนิดกีฬาฟุตบอล" ประจำปี2567

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม เชิญชวนเด็กและเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 9-15 ปี

เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะกีฬา"ชนิดกีฬาฟุตบอล" ประจำปี 2567

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2566

เริ่มอบรมในวันที่ 25-29 ตุลาคม 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมืองชุม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.ศรีเมืองชุม

สามารถดาวห์โหลดใบสมัครแล้วนำส่งได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ตามวันเวลาราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ