ประกาศเมื่อ 13 พ.ค. 2562 เปิดอ่าน 822 ครั้ง
 
ที่ตั้ง :  เลขที่ 202  หมู่ที่ 5 ตำบลศรีเมืองชุม  อำเภอแม่สาย  
จังหวัด :  เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ :  57130
ประเทศ :  ไทย
โทรศัพท์ :  053-668469  
แฟกซ์ :  053-668467
โทรศัพท์มือถือ :

 

สำนักปลัดโทร 088-2587155

กองคลังโทร 088-2916566

อีเมล์ :  srimueangchum@hotmail.com
   
 

ตู้  ปณ. 5   ปณ.แม่สาย  อำเภอแม่สาย  จังหวัดเชียงราย 57130

เว็บไซต์ :

 http://www.srimueangchum.go.th

การเดินทาง :

จากสนามบินแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ระยะทางโดยประมาณ 68 กิโเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที โดย

 
  1. รถส่วนตัว 
  2. รถประจำทางถึงสถานีขนส่งอำเภอแม่สาย 
    - รถเมล์
    - รถตู้โดยสาร
  3.  รถ Taxi

https://www.google.com/maps/@20.3742078,99.9614604,1049m/data=!3m1!1e3

แผนที่ตั้ง  อบต.ศรีเมืองชุม