ReadyPlanet.com
dot dot
dot
นายพัฒนะพงศ์  ลาพิงค์
dot
dot
dot
dot
dot
bulletแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
bulletระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผน
dot
dot
bulletงบประมาณรายจ่ายประจำปี
bulletข้อมูลทางการเงิน
dot
dot
bulletขั้นตอนการชำระภาษี
bulletสรุปข้อมูลจัดเก็บภาษีอากร
dot
dot
dot
dot
bulletการแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ
bulletแผนการดำเนินงาน
bulletคู่มือการให้บริการ
bulletคู่มือการปฏิบัติงาน
bulletประกาศสอบราคา/ประกวดราคา
bulletสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
bulletข้อมูลรายรับรายจ่าย
bulletงบแสดงฐานะทางการเงิน
bulletรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
bulletรายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
bulletรายงานผลการตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./ป.ป.ท./ส.ถ.
bulletรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
bulletผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
bulletอื่นๆ
bulletกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ อบต.ศรีเมืองชุม
bulletศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletคำสั่งจัดตั้งและแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานศูนย์บริการนักท่องเที่ยว
bulletแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม พ.ศ.2560 – 2563
bulletข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในตำบล
bulletแผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและสินค้า otop
dot
dot
bulletคำแถลงนโยบายของนายก อบต.
bulletแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563)
bulletแผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม ประจำปีงบประมาณ 2561-2563
Webboard  Forum กระทู้ รายละเอียดกระทู้ล่าสุด
เวบบอร์ดแสดงความคิดเห็นทั่วไป
ทุกเรื่องที่เป็นความสงสัย และต้องการให้อบต.ศรีเมืองชุมช่วยเหลือทุกเรื่องทุกปัญหาคือความรับผิดชอบของเรา
2Nov 13 2015, 10:54 AM
กระทู้ล่าสุด : ตอบข้อสงสัย
โพสต์โดย : Admin
โพสต์ด้วยภาพ
แสดงความคิดเห็นด้วยการเสนอรูปภาพ เพื่อช่วยเหลือกันได้อย่างรวดเร็วทันใจและตรงกับความต้องการของประชาชน
16Mar 28 2019, 1:35 PM
กระทู้ล่าสุด : ทางเข้า GOLDENSLOT เดิมพันกีฬา ทางเข้า Golden slot...
โพสต์โดย : noongoo
สายตรงนายกอบต.ศรีเมืองชุม
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ติดต่อนายกอบต.ศรีเมืองชุมโดยตรง
0ไม่มีกระทู้อยู่ในขณะนี้ !!!
แจ้งเรื่องร้องเรียน
ร้องเรียนเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ไม่ได้รับความสะดวก ในการขอรับบริการ ให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ
0ไม่มีกระทู้อยู่ในขณะนี้ !!!
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทร 053-668469, 088-2916566, 088-2587155 โทรสาร 053-668467